قدیمی ترین روستای پیش از تاریخ جهان در تپه شیخ آباد همدان

قدیمی ترین روستای جهان در تپه شیخ آباد همدان شناسایی شد. بعد از پاسخ دانشگاه آکسفورد درباره آزمایش های کربن 14 مشخص شد این روستا حدود 9 هزار و 800 سال قدمت دارد و کهن ترین روستای پیش از تاریخ دنیاست. حسن فاضلی نشلی رئیس پژوهشکده باستان شناسی با اعلام این خبر از اهمیت تاریخی این محوطه گفت: با کشف این روستا مشخص شد ایران مستقل از تمدن بین النهرین از مرحله غارنشینی به روستا نشینی رسیده است.
    
    روستا نشینی یکی از مهم ترین تحولات بشری است که همراه با آغاز کشاورزی و دامداری بوده است. به گفته فاضلی پژوهش هایی که در سال 1970 در ایران انجام شد تنها در زاگرس مرکزی انجام شده بود و اطلاعاتی درباره تاریخ سکونت بشر ارائه نمی کرد اما مطالعات اخیر پژوهشکده باستان شناسی با همکاری دانشگاه یو سی ال انگلستان، ریدینگ و دانشگاه همدان نشان داد تپه شیخ آباد قدیمی ترین روستای پیش از تاریخ دنیاست. در این روستا بقایایی از قدیمی ترین مراسم آیینی و زیارتگاه های اولیه یافت شده است. شاخ حیوانات چهارپا در دیوار بناها از دیگر نشانه های یافته شده در این تپه باستانی است. این تپه حدود شش تا هفت متر آثار نوسنگی قبل از سفال دارد. سایت چاتال هویو قدیمی ترین سایت پیش از تاریخ دنیا در ترکیه است که دانشگاه استنفورد امریکا در آن مطالعاتی انجام می دهد. فاضلی معتقد است تپه شیخ آباد در آینده یی نزدیک به مهم ترین سایت پیش از تاریخ و محلی برای مطالعه باستان شناسان جهان تبدیل می شود. کاوش های این محوطه سال گذشته انجام شده بود و مطالعات جانبی آن به تازگی تکمیل شده است.

روزنامه اعتماد، شماره 1984 به تاریخ 3/4/88، صفحه 6 (گزارش اجتماعی

/ 0 نظر / 41 بازدید